DICTIONARY

Bilge Ege Dalkılıç  2017485031

Fatma Cansu Kırnak 2014485141

Faruk Turan 2016485085

Kelime girmemizi bekliyor
Çevirisini yapıyor
Uyarıyor

1-engineering: mühendislik 2-wedge: takoz 3-empiricial information: deneysel bilgi 4-inclined plane: eğik düzlem 5-quantification: ölçme 6-horsepower: beygir gücü 7-mechanical engineering: makine mühendisliği 8-civil engineering: inşaat mühendisliği 9-mining and metallurgy: maden ve metalurji 10-chemical engineering: kimya mühendisliği 11-electrical and electronic engineering: elektrik elektronik mühendisliği 12-aerospace engineering: uzay mühendisliği 13-profession: meslek 14-machine: makine 15-force: kuvvet 16-block and tackle: palanga takımı 17-linear motion: doğrusal hareket 18-reciprocating motion: ileri-geri hareket 19-rotary motion: dönme hareketi 20-torque: moment 21-efficiency: verim 22-friction: sürtünme 23-power: güç 24-lever: kaldıraç 25-fulcrum: dayanma noktası 26-effort end: kuvvet kolu 27-load end: yük kolu 28-wheel and axle: ağırlık kaldırma makarası 29-crank: manivela 30-pulley: makara 31-block: palanga 32-screw: vida 33-helix: sarmal eğri 34-jack: kriko 35-nail: çivi 36-mechanism: düzenek 37-gear: dişli 38-axial motion: eksenel hareket 39-spur gear: düz dişli 40-helical gear: sarmal dişli 41-herringbone gear: balıksırtı dişli 42-bevel gear: konik dişli 43-worm gear: sonsuz dişli 44-cam: mil dirseği 45-linkage: bağlantı 46-spring: yay 47-leaf spring: yaprak yay 48-ratchet: çark mandalı 49-coefficient of friction: sürtünme katsayısı 50-static friction: durağan sürtünme 51-sliding friction: kayma sürtünmesi 52-rolling friction: yuvarlanma sürtünmesi 53-babbit metal: yatak metali 54-lubrication: yağlama 55-bearing: rulman 56-ball bearing: bilyeli rulman 57-cage: kafes 58-non-contact bearing: temassız rulman 59-brake: fren 60-drum brake: tamburlu fren 61-fading: alkınma 62-clutch: debriyaj 63-steam: buhar 64-boiler: buhar kazanı 65-condense: yoğuşmak 66-vacuum: boşluk 67-valve: vana 68-walking beam: aktarma mili 69-crankshaft: krank mili 70-safety valve: güvenlik vanası 71-engine: motor 72-internal combustion engine: içten yanmalı motor 73-gasoline: benzin 74-fuel: yakıt 75-turbine: türbin 76-generator: üreteç 77-carburetor: karaç 78-spark plug: buji 79-flywheel: volan 80-camshaft: kam mili 81-ignition system: ateşleme sistemi 82-glider: planör 83-radial engine: radyal motor 84-diesel engine: dizel motor 85-combustion: yanma 86-gas turbine engine: gaz türbinli motor 87-turboprop engine: türbo pervaneli jet makinesi 88-blower: üfleme fanı 89-pulse jet engine: aralıklı patlamalarla çalışan jet motoru 90-ramjet engine: dinamik tazyikli jet motoru 91-petrochemical products: petrokimya ürünleri 92-nuclear fission: çekirdek parçalanması 93-nuclear fusion: çekirdek kaynaşımı 94-hot-air engine: sıcak hava makinesi 95-rotary engine: döner motor 96-rotor: döner mil 97-industrial engineering: endüstri mühendisliği 98-mass production: seri üretim 99-assembly line: montaj üretim hattı 100-automation: makineleşme 101-program: izlence 102-mechanical handling devices: mekanik sevkli cihazlar 103-sensing devices: algılayıcı aygıtlar 104-feedback: geri bildirim 105-decision element: karar elemanı 106-control element: kontrol elemanı 107-marine: deniz/denizcilikle ilgili 108-aeronautical: havacılık 109-heating and ventilating: ısıtma ve havalandırma 110-electricity generating: elektrik üretimi 111-oscillating: salınım 112-equilibrium: denge 113-resultant: bileşke kuvvet 114-gravity: yerçekimi 115-buoyancy: kaldırma kuvveti 116-magnitude: büyüklük 117-solder: lehimlemek 118-attach: birleştirmek 119-wire: tel ile bağlamak 120-bond: yapıştırmak 121-input: girdi 122-output: çıktı 123-surface: yüzey 124-reaction: tepkime 125-vice: mengene 126-angle: açı 127-horizontal: yatay 128-practical: kullanışlı 129-observation: gözlem 130-tightening: sıkıştırma 131-raise: kaldırmak 132-lower: indirmek 133-numerical value: sayısal değer 134-measure: ölçü 135-toolmaker: alet yapıcı 136-chip: yontmak 137-matter: madde 138-mass: kütle 139-inertia: eylemsizlik 140-impetus: hız 141-distance: mesafe 142-dynamics: dinamik 143-fluid: akışkan 144-solid: katı 145-liquid: sıvı 146-gas: gaz 147-plasma: plazma 148-magnetic field: manyetik alan 149-temperature: sıcaklık 150-alloy: alaşım 151-compound: bileşke 152-rust: pas 152-heat: ısı 153-intensity: yoğunluk 154-orbit: yörünge 155-pressure: basınç 156-volume: hacim 157-evaporation: buharlaşma 158-principle: prensip 159-acceleration: ivme 160-external: dış 161-internal: iç 162-focus: odak 163-focal point: odak noktası 164-particle: parçacık 165-conductive: iletken 166-conduction: iletim 167-current: elektrik akımı 168-insulator: yalıtkan 169-interact with: etkileşime girmek 170-magnet: çekim 171-magnification: büyütme 172-probe: araştırma 173-circuit: devre 174-short circuit: kısa devre 175-charge: elektrik yükü 176-corrosion: aşınma 177-quantitative: nicel 178-cable: kablo 179-calculator: hesap makinesi 180-physical: fiziksel 181-repair: onarmak 182-adiabatic: ısı almaz 183-angular: açısal 184-axis: eksen 185-back-pressure: karşı basınç 186-bisector: açıortay 187-calorimeter: ısıölçer 188-caustic: yakıcı 189-centripetal: merkezcil 190-composition: bileşim 191-concave: içbükey 192-convex: dışbükey 193-contain: içermek 194-diameter: çap 195-nut: somun 196-bolt: civata 197-durability: dayanıklılık 198-flow: akış 199-infinite: sonsuz 200-expansion: genleşme

© 2017-2020 by IEEE Izmir Katip Celebi University.