top of page
wie.png

Kez incelendi.

SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC METHODS

NON-SCIENTIFIC METHOD

In this part we will only talk about the non-scientific method. In part 2 we will talk about the scientific method. These methods are applied in social and behavioral sciences.

People base their knowledge on different beliefs on a day-to-day basis. People can accept something as true based on intuition or belief. No matter how strongly you believe in something, it doesn’t make it true. What if someone strongly opposes my beliefs, does it make false? Well, no. you see, there isn’t a strong foundation of knowledge, based on belief, were everyone agrees on the same thing without pitting our beliefs against each other. These are a list of weak sources of knowledge and scientists avoid when making a scientific study.

Consensus: If the majority of people agree that the earth flat, does it make it true? No. So, consensus doesn’t make something correct, and it isn’t a solid basis for knowledge.

 

Authority: Political leaders, religious figures, experts, and scientists are also not a very good source of knowledge. In the end, they’re just an opinion. Authorities may have access to better knowledge, but they also have a reputation to maintain, perhaps there’s personal gain involved.

 

Casual observation: Let us say someone claimed that X political party is the best party in the country. This person observes that X party always gives out jobs and financial aid to them and their siblings/family/friends. Through casual observation, this person believes that X party is good. Now from their perspective they might be good, but if we look at where this money is coming from and at what expense they’re giving out jobs, one would say they’re horrible. They give out jobs to non-competent workers, feed nepotism, and create further divide between people.

Casual observation may be a better foundation of knowledge than the previous ones. But it’s still not good enough. That is because people aren’t very good observers. we tend to selectively observe and remember things that agree with our belief.

Logical reasoning: Our informal logical reasoning isn’t always consistent. There's an almost endless list of fallacies, or logical inconsistencies, that people regularly make in their day-to-day reasoning.

Here is a list of logical fallacies: https://yourlogicalfallacyis.com/

If you want to develop accurate knowledge, make sure that our explanations of the world are valid, then we need something more. We cannot depend on subjective, and unverifiable sources like beliefs, opinions, consensus. And we can't trust casual observation, and formal logic, because they can be heavily distorted by our beliefs.

We need systematic observation, free from any bias combined with consistently applied logic. In other words, we need the scientific method.

BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER

BİLİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER

Bu bölümde biz bilimsel olmayan yöntemden bahsedeceğiz. Bölüm 2 de de bilimsel olan yöntemden konuşacağız. Bu yöntemler sosyal ve davranışsal bilimlerde uygulanmaktadır.

İnsanlar günlük olarak bilgilerini farklı inanışlara göre dayandırırlar. İnsanlar inanış ve sezgisel şekilde dayanarak doğru olarak bir şeyi kabul edebilirler. Bir şeye ne kadar güçlü bir şekilde inanırsanız inanın, bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Farz edelim ki birisi inandığımız şeye güçlü şekilde karşı çıkarsa, bu yanlış anlama mı geliyor? Hayır. Gördüğünüz üzere, inançlarınızı birbirine düşürmeden herkes aynı konuda hemfikir olsaydı, inanca dayalı güçlü bir bilginin temeli yoktur. Bunlar zayıf bilgi kaynaklarının bir listesidir ve bilim insanları bilimsel araştırma yaparken bundan kaçınırlar.

 

Fikir Birliği: Eğer insanların çoğunluğu dünyanın düz olduğunu kabul etseydi, bunu doğru yapar mıydı? Hayır. Yani fikir birliği, bir şeyi doğru yapmaz ve bilgi için sağlam bir temel değildir.

 

Otorite: Siyasi liderler, dini figürler, uzmanlar ve bilim insanları da çok iyi bir bilgi kaynağı değildir. Sonuçta, onlar sadece bir fikirdir. Otoritelerin daha iyi bir bilgiye erişimine sahip olabilirler fakat onlar ayrıca sürdürmeleri gereken bir şöhretleri vardır ve belki de kişisel kazançları da vardır.

 

Sıradan gözlem: Diyelim ki birisi X siyasi partisinin ülkedeki en iyi parti olduğunu iddia etti. Bu kişi, X partisinin kendine, ailesine ve arkadaşlarına finansal ve iş anlamında yardım ettiğini gözlemler. Sıradan gözlem vasıtasıyla, bu kişi X partisinin iyi olduğuna inanır. Şimdi onların açısından iyi olabilirler, fakat bu paranın nereden geldiğini ve ne pahasına iş verdiklerine bakarsak, dehşet verici oldukları söylenebilir. Onlar yetkin olmayan işçilere iş verir, adam kayırmayı destekler ve insanlar arasında daha fazla bölünme yaratırlar.

 

Mantıksal Çıkarım: Resmi olmayan mantıksal çıkarımımız her zaman tutarlı olmuyor. Günlük yaptığımız çıkarımlarda aklımızdan neredeyse sayısız yanlış düşünce ya da mantıksal tutarsızlıklar geçiyor.

İşte bazı mantıksal yanlışlıklar içeren bir liste: https://yourlogicalfallacyis.com/

Doğru bilgi geliştirmek istiyorsanız, etrafımızdaki her şeyin açıklamasının kanıtlanmış olduğundan emin olun, sonra bir şeylere daha ihtiyacımız olacak. İnançlar, görüşler, fikir birliği gibi subjektif ve kanıtlanamayan kaynaklara bel bağlamamalıyız. Ayrıca sıradan gözleme ve resmi mantığa da güvenemeyiz, çünkü inançlarımız tarafından ağır bir şekilde çarpıtılabilir.

Bizim her türlü önyargıdan uzak ve uygulamalı mantıkla birleştirilmiş sistematik gözlemlemeye ihtiyacımız var. Başka bir deyişle, bilimsel yöntemlere ihtiyacımız var.

Hazırlayanlar;

  • Doğa UMAÇ

  • Saad JOUJOU

  • Özlem SAVRAN

Çapa 1
bottom of page